dimecres, 30 de juny de 2010

Pluviometria dels 6 primers mesos del 2010

Arribats al 30 de juny, cal fer una ràpida anàlisi pluviomètrica d'estos mesos que portem d'any.

Podem afirmar que portem un superàvit d'uns 100 mm (un 15%) sobre el promig dels últims anys, que vindria a ser de 300 mm recollits entre l'1 de gener i el 30 de juny. En concret, s'han recollit a l'observatori del Llombo 389,7 mm, una xifra excel·lent, i que és fins i tot superior en altres observatoris del terme. Una quantitat que permet afrontar amb relativa "tranquil·litat" els mesos més eixuts de l'any.

Destaca clarament el mes de gener, que amb 150,8 mm va triplicar la xifra habitual de precipitació. La resta de mesos, si fa no fa, s'han recollit quantitats pròximes a la mitjana, superant tots ells els 30 mm.

Pel que fa a l'anomenat any hidrològic (que comença l'1 de setembre), la xifra assolida és de 824,3 mm, també un 15% superior al promig anual d'uns 570 mm, gràcies a un extraordinari setembre (311,8 mm) i un plujós desembre (110,2 mm). Es confirma així que ens trobem en el quart any de superàvit pel que fa a precipitacions, lluny d'algun comentari pseudocientífic que pronosticava que entraríem, fa un parell d'anys, en un període sec.

Tot seguit podeu trobar la precipitació mes a mes dels últims anys a l'observatori del Llombo, per tal que pugueu traure les vostres conclusions: